disques

Huong Thanh

Sài Gòn Saïgon

2017

Sài Gòn Saïgon
design : Claudine Combalier
 • Huong Thanh voix
 • Franck Tortillervibraphone, arrangements
 • Xuân Vinh Phu?cmonochord
 • Alexandre Herichontrompette
 • Bertrand Lajudiepiano
 • Richard Metaironcontrebasse
 • Vincent Tortillerbatterie
 1. Quê Huong Là Gì ?Huong Thanh
 2. Làng TôiChung Quân
 3. Bi?t LyDoãn M?n
 4. Xóm QuêH? Dz?nh / Huong Thanh
 5. Tr?ng ÐêmFranck Tortiller / Huong Thanh
 6. Ðu?ng Lên Son Cu?cLê Bình
 7. Khúc Nh?c Du?i TrangDuong Thi?u Tu?c
 8. M?t Thoáng MoHuong Thanh
 9. Huong XuânHuong Thanh
 10. Lòng M?Y Vân